Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid

Uiteraard doen wij ons uiterste best om alle informatie zo goed en actueel mogelijk op onze site te plaatsen. Vanwege de omvangrijkheid van onze site kan het onverhoopt toch gebeuren dat u type- en drukfouten aantreft. Vandaar dat alle informatie onder voorbehoud van type- en drukfouten is. Alle prijzen zijn tevens onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Zorgsam.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van foutieve of gewijzigde informatie.

Zorgsam is niet aansprakelijk voor tekortkomingen door derden. Wanneer een hotel of bungalowpark een overboeking maakt, is dit een tekortkoming van de gastvrijheidbranche. Ook is Zorgsam niet aansprakelijk voor medische fouten van de zorg die geleverd wordt. Voor dergelijke fouten gelden de voorwaarden van de desbetreffende partijen.

Betaling

De volledige reissom moet uiterlijk 2 weken na datum van bevestiging zijn bijgeschreven op de bankrekening van Zorgsam. In geval van een boeking binnen 3 weken voor vertrek dient het bedrag nog voor vertrek te zijn voldaan. Indien de betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de reiziger in verzuim en worden de overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd.

Reissom

De gepubliceerde reissom geldt per overnachting per dag, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen zoals in de publicatie vermeld. De gepubliceerde reissom is gebaseerd op prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze de reisorganisator bekend waren ten tijde van publicatie op de website. De gepubliceerde reissom is een indicatie van de definitieve reissom. Deze reissom kan dus duurder of goedkoper uitvallen.

Bijkomende kosten

Naast de kosten voor uw verblijf brengen wij de volgende bijkomende kosten in rekening:

Reserveringskosten

  • € 29.00 excl. BTW bij een verblijf van 1 nacht
  • € 29.00 excl. BTW bij een verblijf van 2 nachten of meer
  • vanaf € 59.00 excl. BTW voor het organiseren van thuiszorg
  • vanaf € 29.00 excl. BTW voor het regelen van hulpmiddelen
  • vanaf euro 69.00 excl BTW voor het regelen van thuiszorg en of hulpmiddelen zonder accommodatie te boeken via Zorgsam.

Toeristenbelasting

De toeristenbelasting geldt per persoon per nacht en verschilt per gemeente. Bij de meeste hotels in Nederland wordt toeristenbelasting berekend

Reisbescheiden

Na de bevestiging van een boeking ontvangt de reiziger, afhankelijk van de manier van boeken (telefonisch of via internet) en het tijdsbestek, per post of per e-mail een reisovereenkomst/factuur.

Annulering door Zorgsam

Zorgsam behoudt zich ten allen tijde het recht voor om wegens gewichtige redenen een reis voor aanvang te annuleren. Gemaakte kosten worden niet terugbetaald, tenzij anders afgesproken.

Annulering door de reiziger

Indien een reisovereenkomst wordt geannuleerd, betaald de reiziger een vergoeding. Hoogte is afhankelijk van de voorwaarden van de verzekering. De boekingskosten en administratiekosten gemaakt door Zorgsam vallen hier buiten. Eventuele klachten dienen op de plaats van bestemming kenbaar gemaakt te worden. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van rechtsgeschillen tussen partijen. Indien u na reservering uw reisgegevens, zoals de vertrekdatum of het reisgezelschap wilt wijzigen, kunt u dit telefonisch of per e-mail aan ons doorgeven. Hiervoor wordt € 25,00 aan wijzigingskosten in rekening gebracht.

Privacyvoorwaarden

Zorgsam respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen verwerkt.

Copyright

Alle publicaties van Zorgsam zijn beschermd op basis van internationaal auteursrecht. Alle rechten zijn derhalve voorbehouden. Niets uit de schriftelijke en digitale uitgaven mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden zonder nadrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Zorgsam.