Nieuw-Nieuw-Nieuw

 

Op vakantie in Nederland, Spanje ,Portugel Suriname, of elders ?

 

Wanneer u graag op vakantie wilt in het buitenland, maar u hebt zorg nodig, neemt u dan contact op met Zorgsam,

Het bureau wat voor u deze vakantie mogelijk maakt.

 

Tijdens uw reis en verblijf hebt u uw eigen verzorgende of verpleegkundige bij u. Zij zorgt voor u en maakt dat uw vakantie helemaal goed verloopt.

 

In Nederland opgeleide verpleegkundigen gaan met u mee of  verwelkomen u op uw vakantieplek.

 

Algemene Voorwaarden

 

Aansprakelijkheid

 

Uiteraard doen wij ons uiterste best om alle informatie zo goed en actueel mogelijk op onze site te plaatsen. Vanwege onze samenwerking met diverse hotels/accomodaties en zorgorganisaties, kan het onverhoopt toch gebeuren dat u type- en drukfouten aantreft. Vandaar dat alle informatie onder voorbehoud van type- en drukfouten is. Alle prijzen zijn tevens onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Zorgsam aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van foutieve of gewijzigde informatie.

 

Zorgsam is niet aansprakelijk voor tekortkomingen door derden. Wanneer een hotel of bungalowpark een overboeking maakt, is dit een tekortkoming van de gastvrijheidbranche. Ook is Zorgsam niet aansprakelijk voor medische fouten van de zorg die geleverd wordt. Voor dergelijke fouten gelden de voorwaarden van de desbetreffende partijen.

 

Betaling

Zorg en herstel aanvraag 

Elke (zorg)-bemiddelingsaanvraag behandelen wij op professionele wijze. Wij rekenen u hiervoor bemiddelingskosten. Deze zijn afhankelijk van de zorgvraag. 

Vakantie met zorg aanvraag

De volledige betaling, voor de diensten die Zorgsam heeft verricht voor uw (zorg)-aanvraag van uw boeking, dient uiterlijk 2 weken na datum van bevestiging zijn bijgeschreven op de bankrekening van Zorgsam. In geval van een boeking binnen 3 weken voor vertrek dient het bedrag nog voor vertrek te zijn voldaan. Indien de betaling niet of niet tijdig geschiedt, is de klant in verzuim en worden de overeenkomsten geacht te zijn geannuleerd.

 

Bevestiging

 

Per mail(of brief) krijgt u van Zorgsam de bevestiging van uw (zorg)-aanvraag. Na de bevestiging van een boeking ontvangt u, afhankelijk van de manier van boeken (telefonisch of via internet) en het tijdsbestek, per post of per e-mail een overeenkomst/factuur van het betreffende hotel of accommodatie en indien gewenst een overeenkomst van de zorgorganisatie, die uw zorg verleent tijdens uw verblijf. Zorgsam factureert voor de bemiddeling. Deze hangt af van de (zorg)vraag.Betaling voor de accommodatie kan, mits van te voren vastgelegd ook geschieden bij het uitchecken.

 

Annulering door Zorgsam

 

Zorgsam behoudt zich te allen tijde het recht voor om wegens gewichtige redenen een (zorg)aanvraag voor aanvang te annuleren. In dat geval worden de reeds aan Zorgsambetaalde bedragen gerestitueerd.

 

Klachten

 

Eventuele klachten dienen op de plaats van bestemming kenbaar gemaakt te worden. Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid kan worden afgehandeld, kan door de reiziger uiterlijk binnen één maand na terugkeer op het huisadres, schriftelijk een klacht bij Zorgsam worden ingediend. Uiterlijk 6 weken na ontvangst van de klacht ontvangt de reiziger van Zorgsam een schriftelijk antwoord.

 

Wijzigingen

 

Indien u na reservering uw reisgegevens, zoals de vertrekdatum of het reisgezelschap wilt wijzigen, kunt u dit telefonisch of per e-mail aan ons doorgeven. Hiervoor wordt € 10,00 aan wijzigingskosten in rekening gebracht.

 

Privacy voorwaarden

 

Zorgsam respecteert uw privacy en zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle informatie aangaande persoonlijke gegevens wordt in overeenstemming met de Europese wetgeving en Nederlandse richtlijnen verwerkt.

 

Copyright

 

Alle publicaties van Zorgsam zijn beschermd op basis van internationaal auteursrecht. Alle rechten zijn derhalve voorbehouden. Niets uit de schriftelijke en digitale uitgaven mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden zonder nadrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Zorgsam

 

 

Contactgegevens:

 

Telefoon: 06 146 595 46

Fax: 024 645 59 53

E-mail: zorgsam@zorgsam.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorgsam © 2010